Ulga termomodernizacyjna - misjanieemisja.pl

WARTO WIEDZIEĆ:
Przejdź do treści

ulga TERMOMODERNIZACYJNA

Od 1 stycznia 2019 roku właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego
mają prawo do ulgi podatkowej - "termomodernizacyjnej",
która ma stanowić
uzupełnienie działań realizowanych w ramach programu "Czyste powietrze".

Nowe zwolnienia podatkowe (w podatku dochodowym od osób fizycznych) dotyczy świadczeń otrzymanych ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

KOMU PRZYSŁUGUJE
ulga termomodernizacyjna?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków wolno stojących, albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych, lub jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Prawo odliczenia posiadają również przedsiębiorcy będący właścicielami nieruchomości wykorzystywanych do celów mieszkalnych.

Ulgę można odliczyć po raz pierwszy w roku, w którym przeprowadzono audyt energetyczny. Rozliczać można wydatki poniesione od chwili przedstawienia audytu tj. daty jego przeprowadzenia.

W ramach ulgi można rozliczać inwestycję w ciągu trzech lat, licząc od końca roku przeprowadzenia audytu. Musi zostać zrealizowana na koniec okresu trzech lat .

Dowodem zrealizowania powinien być odbiór techniczny albo odpowiednia dokumentacja powykonawcza albo odbiór dokonywany przez audytora, który potwierdzi polepszenie standardu energetycznego nieruchomości.

JAKIE WYDATKI
w uldze termomodernizacyjnen?

Dotyczy wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 
Audyt, który będzie podstawą odliczenia, określa działania, jakie muszą zostać podjęte przez właścicieli nieruchomości, aby polepszyć funkcjonalność termiczną.
 
Jest dowolność co do wyboru materiałów, urządzeń, usług oraz wykonawców.
 
Należy pamiętać, że prace samodzielnie wykonane nie będą wliczane do limitów ulgi.

ILE MOŻNA ODLICZYĆ
i w jakim czasie?

Kwota odliczenia to 53 000 zł. Limit dotyczy nieruchomości podawanej ociepleniu czy remontowi termicznemu.
 
Maksymalnie ulgę rozliczać można przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego w którym przeprowadzono audyt energetyczny dla danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ważne - wskazany w audycie wariant ocieplenia musi być zrealizowany w całości.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU pod adresem
Copyright © 2019 EXEIB Sp. z o.o. All rights reserved.
Wróć do spisu treści