Modelowe przeliczenia - misjanieemisja.pl

WARTO WIEDZIEĆ:
Przejdź do treści

MODELOWE przeliczenia

Przedstawiamy trzy opcje wyliczeń dla domów o tych samych powierzchniach,
ale o różnych współczynnikach przenikania cieplnego oraz izolacji.

MODEL 1
Przykład 1

- budownictwo w latach 2002 - 2008,
- powierzchnia 160 m2,
- trzech mieszkańców,
- ogrzewanie elektryczne,
- kuchnia elektryczna w standardzie,
- brak gazu.

Powierzchnia potrzebna do zamontowania paneli fotowoltaicznych 204,8 m2,
koszt paneli fotowoltaicznych aby pokryć zużycie prądu 112 000 zł.
Czas zwrotu inwestycji 7,7 lat.
Emisja CO2 w warunkach bez paneli wynosi 18,3 tony w skali roku.

Dzięki użyciu paneli wyprodukowana zostanie taka ilość energia, która przy eksploatacji starych pieców i kotłów domowych na paliwa stałe byłaby równowartością emisji na poziomie 23,2 tony CO2.
Zastosowanie paneli fotowoltaicznych jest zyskiem dla natury, bo nie ma emisji CO2, a cała inwestycja zwraca się już po 7,7 lat.

MODEL 2

- budownictwo w latach 2002 - 2008,
- powierzchnia 160 m2,
- trzech mieszkańców,
- ogrzewanie elektryczne,
- zastosowanie pompy ciepła zewnętrznej,
- kuchnia elektryczna w standardzie,
- brak gazu.

Roczny koszt za energię elektryczną wynosi 7 800 zł,
w cenie 0,55 zł za 1 kW.

Powierzchnia do zamontowania paneli fotowoltaicznych - 108,8 m2,
koszt paneli fotowoltaicznych aby pokryć zużycie prądu
59 500 zł.
Czas zwrotu inwestycji 7,6 lat.
Emisja CO2 w warunkach bez paneli wynosi 9,9 tony w skali roku.

Dzięki użyciu paneli wyprodukowana zostanie taka ilość energia, która przy eksploatacji starych pieców i kotłów domowych na paliwa stałe byłaby równowartością emisji na poziomie 12,3 tony CO2.
Zastosowanie paneli fotowoltaicznych jest zyskiem dla natury, bo nie ma emisji CO2, a cała inwestycja zwraca się już po 7,6 lat.
Przykład 2

MODEL 3
Przykład 3

- budownictwo z roku 2018 według nowych norm energetycznych,
- powierzchnia  160 m2,
- trzech mieszkańców,
- ogrzewanie elektryczne,
- zastosowanie pompy ciepła zewnętrznej oraz centrali rekuperacyjnej,
- kuchnia elektryczna w standardzie,
- brak gazu.

Roczny koszt za energię elektryczną wynosi 3 300 zł, w cenie 0,55 zł za 1 kW.
Powierzchnia potrzebna do zamontowania paneli fotowoltaicznych 44,8 m2, koszt paneli fotowoltaicznych aby pokryć zużycie prądu 24 500 zł.
Czas zwrotu inwestycji 7,4 lat.
Emisja CO2 w warunkach bez paneli wynosi 4,2 tony w skali roku.
  
Dzięki użyciu paneli wyprodukowana zostanie taka ilość energia, która przy eksploatacji starych pieców i kotłów domowych na paliwa stałe byłaby równowartością emisji na poziomie 5 ton CO2.
Zastosowanie paneli fotowoltaicznych jest zyskiem dla natury, bo nie ma emisji CO2, a cała inwestycja zwraca się już po 7,4 lat.

Firma EXEIB poprzez MISJANIEEMISJA proponuje wszystkie w/w rozwiązania jak
PANELE FOTOWOLTAICZNE, POMPY CIEPŁA, CENTRALE REKUPERACYJNE.
Ponadto oferujemy również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolację budynków.
Copyright © 2019 EXEIB Sp. z o.o. All rights reserved.
Wróć do spisu treści